Temadag

Temadag mångfald och interkulturalitet med visning av Metanoia. Fackförbundet Vision Västernorrland.