Tematisk guidning i Sandvikens kyrka

Tematisk guidning, Sandvikens kyrka, elever på Bessemergymnasiet.