Predikstol i Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle

Textil, skulptur och måleri i Heliga Trefaldighets kyrka

Välkommen till en kväll om kyrkligt kulturarv! Konstvetaren Svante Helmbaek Tirén föreläser om bildhuggaren Ewerdt Friis träsniderier från 1600-talet och 1800-talets måleri. Textilhistorikern Mari-Louise Franzén berättar om kyrkans textila skatter.

Ett arrangemang av Hälsinglands museum, Gävle församling och Uppsala stift.