Predikstol i Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle

Textil, skulptur och måleri i Heliga Trefaldighets kyrka

Välkommen till en kväll om kyrkligt kulturarv! I Heliga Trefaldighets kyrka bevaras konst och inredning från flera århundraden. Antikvarie Lars Nylander föreläser om 1600-talet och Ewerdt Friis träsniderier i altaruppsats och predikstol, textilhistoriker Mari-Louise Franzén berättar om kyrkans textila skatter och konstvetaren Svante Helmbaek Tirén om ornamentik och målade dekorationer i kyrkorummet. Efter föreläsningarna finns det möjlighet att ställa frågor och vandra runt i kyrkan.

Kvällen arrangeras av Hälsinglands museum i samarbete med Gävle församling och Uppsala stift.