Visningsmagasin för textilföremål vid Hälsinglands museum. I magasinet hänger kläder på galgar, tyger är upprullade samt hattar ligger i lådor.
Foto: Bonny Sjöblom

Textilmagasinet

Ett av museets viktigaste profilområden är textilier. Vårt textila visningsmagasin är en viktig del i arbetet för att göra vår stora textilsamling på ungefär 6500 föremål tillgänglig. Magasinet ger möjlighet till fördjupning och detaljstudier av det textila materialet.

Anmälan: reception@halsinglandsmuseum.se eller 0650-196 01 senast dagen innan.

Kostnad: 80:-