Totties Hotties Jazz

Välkomna till jazzcafé! 94-årige Carl-Erik Tottie bjuder på jazziga musikpärlor en gång i månaden och delar med sig av sitt unika jazzkunnande. Dagens program heter Benny Goodman – från trio till sextet

Benny Goodmans orkester var en av de första med så kallad blandad besättning. Skämtsamt har det sagts om honom: ”Han gjorde ingen skillnad på svarta och vita, han behandlade alla som slavar”. Detta bör tolkas som att han upprätthöll god disciplin, något som genom åren karakteriserat de stora orkesterledarna. Den sista halvtimmen spelar Tottie från önskelistan.