Totties Hotties Jazzcafé

96-årige Carl-Erik Tottie bjuder på jazziga musikpärlor en gång i månaden och delar med sig av sitt unika jazzkunnande. Denna gång blir det höstbetonade titlar och klanger med programmet HöstJazz. Den sista halvtimmen blir det som vanligt önskejazz.