Foto: Carl Anders Skoglund / Hälsinglands Museum

Två utställningar – ett tema

Två nya utställningar på Hälsinglands museum sätter fokus på klimat och hållbarhet, två nyckelord för vår samtid. »Gammalt trä – ny kunskap« gör nedslag i bondesamhällets materiella kultur och dess nära samspel med skogen som råvarukälla, materialförråd och försörjningsmöjlighet. »Korgen« visar en bred bild över ett vardagsföremål som var oumbärligt i det gamla samhället, i hela vardagens produktion och distribution. Ett noggrant hantverk i björk- och granrötter, pil, näver och spån. Två utställningar om skoglig förtrogenhet och kunskap, om ett material som lagrar koldioxid istället för att släppa ut den med globala konsekvenser för människa och miljö.