Fyra textila föremål hänger mot en handmålad vägg.,
Huvudbonader – interiör från Ersk-Matsgården i Hassela.
Foto: Sara Backström

Upptaktsseminarium

Nytt projekt om det textila kulturarvet i Hälsingland

Välkommen till upptaktsseminarium

Under 2022 och 2023 genomför Hälsinglands museum ett projekt – TextilHälsingland. Det syftar till att öka intresset för och bruket av det rika textila kulturarv som finns hos Hälsinglands hembygdsföreningar. Projektet finansieras av Leader Utveckling Hälsingebygden, Region Gävleborg och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket.

Redan 2019 genomfördes en förstudie och projektägare var Bjuråkers hembygdsförening. Det här projektet är en fortsättning och en vidareutveckling.

Nu vill vi bjuda in hembygdsföreningar i Hälsingland till en första träff för att presentera projektet. Sara Backström och Linnea Eriksdotter från projektgruppen kommer bland annat att prata om bruket av samlingar och om att skapa nätverk med besöksnäring, näringsliv, formgivare och andra kulturutövare. Vi välkomnar era tankar och synpunkter kring frågan: vilka vägar kan vi vidareutveckla för att uppvärdera det textila kulturarvet?

Vi kommer även att visa museets målerimagasin med särskilt fokus på textila aspekter hos väggmåleriet. Dagen avslutas med en föreläsning av Sara och Linnea om textila samlingar i Hälsingland, deras historia och varför de ser ut som de gör.

Seminariet är kostnadsfritt. Lunch i egen regi.

Tid: 4 maj 10.00 – 14.00.
Plats: Hälsinglands museum, hörsalen

Anmälan sker till: linnea.eriksdotter@hudiksvall.se eller 070-6804896,
alternativt Sara Backström 070-6391452.