Use your hands to see it

I anslutning till Hälsinglands museums utställning »Efter skyfallet« i Rågången på Silvanum i Gävle ges en serie föreläsningar i Gävle, på olika platser med olika teman. Den gemensamma frågan är: Hur tar vi hand om de erfarenheter och insikter som bränderna och skyfallen ger oss? Hur gör vi när det nyss otänkbara blir sannolikt.

Anne Louise Fink och Mo Maja Moesgaard (Danmark) bjuder in till en kombination av samtal och workshop, för att kollektivt och med flera sinnen försöka möta den oro och osäkerhet som klimatförändringarna skapar.

Mo Maja Moesgaard är konstnär och behandlar teman som klimat, vardag, oro, (queer-)framtider och protest.

Anne Louise Fink är blivande psykoterapeut.

Samtalet/workshopen varar två-tre timmar.
Max 20 deltagare.