Personer med VR-glasögon.
Foto: Juliana Wiklund

Yttrandefrihetens gränser

Vart går gränsen för yttrandefriheten? Finns det sådant du tänker, men inte vågar säga eller skriva?

När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta yttrande friheten för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Att demokrati bygger på fria röster och samtal är de flesta överens om. Men för att demokrati ska fungera måste vi lyssna även till det vi inte gillar.

Onsdagen 2 9 /3 kl.12.30 inviger Bengt Friberg
»Yttrandefrihetens gränser« på Hälsinglands Museum.

En utställning som handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som uppstår när det sker.

Välkomna!