Till vänster ett självporträtt av John Sten, till höger ett porträtt utfört av Pablo Picasso föreställande Dora Maar.

Visning av John Sten

Öppen visning av utställningen John Sten och Paris. Max 15 deltagare.