Visning av kjolväskor

Visning av utställda kjolväskor i museets basutställning De brutna mönstren.