Vidja (2019), Ylva Ceder

Ylva Ceder – Ängder

Ylva Ceder nya svit »Ängder« arbetar med subtila medel för ett starkt budskap; hur klimatförändringarna drabbar oss alla.

»Ängder« består av fem stora målningar som visar ett landskap, skadat av brand. De brända trädstammarna skjuter upp som spjut ur marken. Målningarna är utförda på björkpannå med eldslågan från en gasolbrännare.

Klimatförändringarna tar steget in i samtidskonsten.

Vernissage – torsdag 11 juli kl 13.00. Välkommen!