Hoppa till innehåll

Forskarna på slottet på turné i Hälsingland

Onsdagen den 23 maj besöker seminarieserien Forskarna på slottet Hälsinglands museum. Temat denna gång är ”Hälsingegårdar förr och nu – om måleri, religion och framtid”.

Jag ser fram emot spännande samtal och gränsöverskridande möten mellan forskare och näringsliv, säger Johan Färnstrand, regiondirektör i Gävleborg.I länet har vi en oerhört hög kompetens inom många områden.

Gävleborg står samtidigt inför många utmaningar. Mötesplatser där tankar, kunskap och idéer kan delas är viktiga för att dessa utmaningar ska kunna mötas. Forskarna på slottet är en sådan mötesplats, förklarar Johan Färnstrand.

Föreläsningar och samtal

Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar

Anneli Palmsköld, professor vid Göteborgs universitet. Representerar en forskargrupp som arbetat med en omfattande analys och materialkarakterisering av folkkonst och hantverk i Hälsingegårdar. Syftet har varit att få fram ny och fördjupad kunskap om färger, färgen i sig, färgningen, ytbehandlingarna och underlagen i dekorationsmåleri, dekorerade målade möbler och mönstrade textilier.

Hur påverkar fukt och klimat världsarvet

Jan Akander är universitetslektor inom byggnadsteknik. Jan ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp, Forsknings- och utvecklingsnoden Hälsingegårdarna, som arbetar med Världsarvet. Han kommer att berätta om Nodens arbete och den forskning han är inblandade i: fukt-, ventilations- och partikelmätningar som har gjorts och pågår vid Hälsingegårdarna i syfte att bevara miljöerna, däri inräknat byggnaderna och dekorationerna.

Samtal om hur judisk och kristen tradition och historieberättande ses i Hälsingegårdsmåleri

Deltar i samtalet gör Morton Narrowe, fd rabbin i judiska församlingen i Stockholm. Narrowe är med lång erfarenhet aktiv inom religionsdialogen mellan judar, kristna och muslimer och en ofta anlitad föredragshållare. Från Hälsinglands museum deltar religionsvetare och pedagog Maria Lindqvist samt Lars Nylander, antikvarie och doktorand i kulturvård vid Göteborgs universitet.

Inflyttade turismentreprenörer i Gävleborg

Karin Tillberg Mattsson forskar om turismföretagare med utländsk bakgrund som flyttat till landsbygden i vårt län. Hon kommer att resonera kring deras motiv, utvecklingspotential och vilka utmaningar de möter i sitt entreprenörskap. Vilka är möjligheterna att utveckla besöksnäringen på Gävleborgs landsbygd som har präglats av tillverkningsindustri och bruksanda snarare än småskaligt entreprenörskap inom tjänstesektorn?

Anmälan

Publiceringsdatum

  • Publicerad