Fotomontage med tre bilder framför landskap. Från vänster: fikapaus, prideparad och åker med traktor.

Rörelser i Hälsingland

Med anledning av produktionen Rivers of Färila, inspirerad av koreografen och dansaren Per Jonssons liv och verk, bjuder vi in till ett antal samtalskvällar i november under rubriken Teaterprat, som tar avstamp i Hälsingland, konsten, vad som formar en människa och hur man förvaltar ett arv. Vilka rörelser har skapat förutsättningar för livet i Hälsingland idag? Vi gör under kvällen djupdykningar i några av de rörelser som präglade 50-70-talen i Hälsingland och därmed också Per Jonssons uppväxt.

Samtalen hålls vid två olika tillfällen:
Måndag den 12 november kl 19.00, Färilarevyn, Kårgårdsvägen 2, Färila
Fri entré! Fika serveras från 18.30

Torsdag den 15 november kl 18.30, Folkteatern, Norra Rådmansgatan 23, 803 21 Gävle
Fri entré! Fika serveras från 18.00

Tre miniföreläsningar ringar in tre olika skeenden i samhället som kanske kan hjälpa oss att se vad som varit avgörande för hur Hälsingland ser ut idag.

  • Gunilla Kindstrand, kulturjournalist leder ett samtal om Gröna vågen.
  • Lars Berglund, pedagog på Hälsinglands museum leder ett samtal om norm- och attitydförändringar.
  • Ingela Broström, byggnadsantikvarie och Elisabet Olinder, museipedagog från Länsmuseet Gävleborg leder ett samtal om jordbrukets industrialisering.

Föreställningen Rivers of Färila har urpremiär på Slottescenen i Ljusdal den 1 december.