Christina Zetterlund sitter med arkivhandlingar ur Rosa Taikons arkiv i museets bibliotek
Hälsinglands Museum

Rosa Taikons verkstad

Denna vecka arbetar museet tillsammans med Christina Zetterlund i arbetet med Rosa Taikons verkstad på plats i Hudiksvall. Konsthantverks- och designhistorikern Christina Zetterlund är verksam vid Linnéuniversitetet. I sin forskning har hon arbetat med frågor kring makt och historieskrivning där hon i artiklar jämte utställningar undersökt konsthantverk- och designhistoria utifrån intersektionella perspektiv.

I denna forskning kom hon att intressera sig för Rosa Taikons silversmide. I antologin Konsthantverk i Sverige del 1 som Christina Zetterlund redigerade tillsammans med Charlotte Hyltén-Cavallius och Johanna Rosenqvist 2014 återpublicerades en text från Rosa Taikons katalog från hennes utställning på Nationalmuseum 1969. I samband med Rosa Taikons begravning i juni 2017 publicerade Christina Zetterlund understreckaren Taikons konst var en del av hennes kamp i Svenska dagbladet.

Under det kommande året kommer Christina Zetterlunds forskning att bidra till att utveckla kunskapen om Rosa Taikon. Det är en kunskap som kommer att bidra till att vi kan skapa ett levande arkiv och en innehållsrik utställning.

Projektet stöds av Region Gävleborg, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Kulturrådet.