Hoppa till innehåll

Drömmen om skolan

Drömmen om skolan – Om romers kamp för utbildning

O suno pala é školá – E zhor te avel lé romen pravo pala vužskala

”Jag är 72 år och kan inte läsa och skriva. Jag har aldrig gått i någon riktig skola, för vi fick inte bo på ett ställe. Det är det värsta man kan tänka sig. Verkligen det värsta man kan tänka sig.” – Marianne Demeter.

Drömmen om skolan är en utställning om svenska romers skolsituation från 1940-talet till idag. En verklighet kantad av diskriminering, särbehandling och fördomar, men också om kamp och drömmar om kunskap. Utställningen är producerad av Hälsinglands museum i samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö, tillsammans med Rotproduktion. Utställningen vandrar idag omkring i hela landet.

Med utgångspunkt i den s.k. Zigenarmissionens ambulerande skolverksamhet berättar Drömmen om skolan om romers kamp för tillgång till skola. Stiftelsen Svensk Zigenarmission bedrev sommarskolor för romer i början av 1940-talet och hela 1950-talet. Zigenarmissionen bestod av olika kristna samfund som med ekonomiskt stöd från staten bedrev undervisning och kristen mission i romska läger. Verksamheten var även en möjlighet för den svenska staten att få insyn i hur svenska romer levde, genom de skriftliga rapporter som lärarna sammanställde. Undervisningen bedrevs enbart sommartid, utan specifika lokaler. När det var dåligt väder fick undervisningen ställas in.

Utställningen bygger på dokument (Riksarkivet och lärarrapporter från zigenarmissionens verksamhet) och fotografier. I utställningen ingår även intervjuer med äldre romer med erfarenhet av skolverksamheten. De berättar om vilka konsekvenser den undermåliga skolsituationen har fått för dem och deras barn. Vi har också gjort intervjuer med unga romer som har trotsat fördomar och traditioner och utbildat sig.

Utställningen handlar om så mycket mer än romernas utbildningssituation. Vad händer med ett samhälle när vi utestänger människor, när inte alla har samma chans? Hur ser det ut med våra fördomar? Vilka individer/grupper är det som drabbas idag för utsattheten och fördomarna?

För detaljerad information och turnéschema, besök Rotproduktion: http://rotproduktion.se/drommen-om-skolan/

 

Drömmen om skolan – Pedagogiskt material

 

Se också Skolverkets stödpaket för att undervisa om romer.

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Samarbeten, sponsorer eller partners

  • Hälsinglands Museum
  • Romska Kulturcentret i Malmö