Rad med bänkdörrar i Borgsjö kyrka, Medelpad.
Bänkar i Borgsjö kyrka idag. Museet har förvärvat en dörr som blev överflödig 1915 och därefter hamnade i privat ägo.
Foto: Lars Nylander / Hälsinglands Museum

Bänkdörr till museets samlingar

Hälsinglands museum har köpt en bänkdörr från 1771 målad av Paul Hallberg.

Paul Hallberg (1726-1789) kom till Hudiksvall 1763 efter att ha utbildats i Stockholm. Under ett kvarts sekel försåg han kyrkor, stadsgårdar och bondgårdar med måleri av olika slag, främst i Hälsingland men även i Medelpad. I Stockholm hade han mött rokokon och dess kärlek till naturen, inte minst blommor. Kända är hans målningar i sakristiorna i Gnarp och Idenor. Målningarna på altarpredikstolen i Kuggörarnas kapell är hans verk. Han var även den som 1768 försåg herrstugan i gården Wallins i Växbo med bibliska motiv kombinerade med blomsteruppsättningar.

Paul Hallberg var från Haverö i västra Medelpad. Grannförsamlingen Borgsjö uppförde i slutet av 1760-talet en helt ny kyrka. Den inreddes sedan av snickaren Johan Edler från Jämtland och målaren Paul Hallberg från Hudiksvall, som signerade sitt verk 1771. Måleriet omfattar bland annat predikstolen, bänkskärmar och läktarens barriär. Stilen är omisskännlig rokoko.

På läktarbarriären målades profeter och på bänkskärmarna i koret apostlar. På spegeln till varje bänkdörr i långhuset målade Paul Hallberg en underbar individuellt utförd blomsteruppsättning. Ramen omkring marmorerades.

Borgsjö kyrka renoverades 1915. Kyrkans rokokokaraktär bevarades men bänkinredningen glesades för att församlingen skulle få större plats till benen. Bänkgavlarna gjordes bredare, och i och med det var man tvungen att marmorera om hela bänkinredningen. Paul Hallbergs blommor på dörrspeglarna behölls lyckligtvis oförändrade. Utglesningen av bänkinredningen gjorde i slutändan att några bänkdörrar blev över. Uppenbarligen hamnade de på den privata marknaden.

Museets nyinköpta bänkdörr. Foto: Joel Bergroth / Hälsinglands Museum

I december 2018 bjöds två bänkdörrar ut på Stockholms auktionsverk. Den ena var från Bergs kyrka i Jämtland och den andra från Borgsjö kyrka. Dörren från Berg är nu återförd till sin ursprungskyrka. Vad gäller bänkdörren från Borgsjö kontaktade Hälsinglands museum Borgsjö-Haverö församling för att berätta om att bänkdörren var ute till försäljning. Församlingen gjorde klart att det inte fanns några planer på att köpa in den till Borgsjö kyrka. Hälsinglands museum erbjöd sig då att förvärva den till sina samlingar, vilket församlingen såg som en mycket god idé.

Så köptes dörren in och införlivades med Hälsinglands museums samlingar.  Dörren är intressant på flera sätt, inte minst eftersom den är målad av Hudiksvallsmålaren Paul Hallberg. Till skillnad från bänkdörrarna i kyrkan har den också kvar sin originalmarmorering.

Året före, 1770, målade Paul Hallberg inredningen i Harmångers kyrka på ungefär samma sätt. Ett antal av bänkdörrarna från Harmångers kyrka är deponerade i Hälsinglands museum. Tillsammans är de en del av det kulturarv som tillhör alla och förvaltas av Hälsinglands museum.