Hoppa till innehåll

Bortom ytan

Bortom ytan –hälsingskt måleri och dekorationskonst i nya perspektiv

Interiört måleri och ornamentik spelar en central roll i Hälsinglands kulturarv. Men, utifrån vilken kunskap förmedlas det hälsingska måleriet? Vilka metoder är användbara för tolkningen och förståelsen av måleriets symboler och berättelser? Är det möjligt att använda måleriet som kunskapskälla på flera sätt? Under fem fristående kurstillfällen söker vi oss genom samtal och diskussioner bortom den bemålade ytan.

Kursserien vänder sig till dig som är gårdsägare, guide, museianställd eller allmänt intresserad av ornamentik och måleri i Hälsingland. Fem tillfällen ägnas åt samtal och diskussion kring centrala begrepp och föreställningar om Hälsingegårdarnas dekorerade interiörer. Tillsammans med det interiöra måleriet diskuteras alltifrån textil, trosföreställningar, influenser och människoöden i syfte att bredda förståelsen och utmana invanda berättelser om hälsingegårdarna som kulturarv.

Målet är att bredda och fördjupa kursdeltagarnas kunskap och förståelse för nutidens syn på hälsingemåleriets värden och historia. Nya perspektiv kan i sin tur inspirera till nya metoder för att förmedla och levandegöra kulturarvet hälsingegårdarna. De fem kurstillfällena är fristående och innehåller studiebesök, föreläsningar och workshops. Vid det avslutande textilseminariet på Hälsinglands museum sammanfattas och diskuteras kursens innehåll och en fortsättning under våren 2020.

Anmälan och kontakt

Anmälan: görs senast den 11 augusti. Varje kurstillfälle är fristående och det är möjligt att anmäla sig till en eller flera kurstillfällen.

Kontakt: Adam Ekberg: adam.ekberg@hudiksvall.se, 0650-19 604, 073-062 49 26

Schablonmåleri av Jonas Wallström på Ol-Mårs hälsingegård. Foto: Catharina Ingvarsson, Bollnäs museum och konsthall.

Kurstillfällen

1.   Borgerliga inredningsideal 1870-1910

Kursintroduktion och studiebesök

Lördag 24/8 kl. 10-16, Hälsinglands museum, Hudiksvall

Kursen inleds på Hälsinglands museum av Svante Helmbaek Tirén som går igenom kursseriens upplägg och centrala teman. Vi diskuterar olika föreställningar om hälsingskt måleri och ornamentik, som sedan används som utgångspunkt i studiebesöken. Efter sopplunch på muséet besöker vi apotekare Carl Bruns sommarnöje Nytomta, där Ingela Broström berättar om den unika inredningen från 1890-talet. Efter Nytomta besöker vi Byggninga i Klångsta, som har en unik sal med tapeter och dekorationsmåleri från det sena 1800-talet.

Praktisk info: samling kl. 10.00 i seminariesalen på Hälsinglands museum, Storgatan 31 Hudiksvall. Kursdeltagarna tar sig på egen hand till och från studiebesöken, samåkning kan koordineras. Kaffe och sopplunch serveras på Hälsinglands museum.

2.   Dekorationsmåleri, schabloner och ornamentik i 1800-talets hälsingegårdar

Föreläsning och workshop kring Jonas Wallströms måleri och schablonen som uttryck

Lördag 31/8 kl. 10-15, Gästgivars i Vallsta.

Schablonen har länge haft dåligt rykte och lägre status än frihandsmåleriet. Men, har det alltid varit så och vad händer när vi vänder på perspektiven? Jonas Wallströms arbeten i Gästgivars ger oss en provkarta på olika sätt att gestalta och förhålla sig till ornamentik och dekorationskonst. Dagen består av fördjupade studier och en workshop kring måleriet i Gästgivars och granngården Ersk-Jons. Föreläsningar av Svante Helmbaek Tirén och Lars Nylander.

 Praktisk info: Samling på Gästgivars i Vallsta  kl. 10. Kursdeltagarna tar sig på egen hand till och från studiebesöket, samåkning kan koordineras. Fika och lunch erbjuds på Gästgivars, betalas av deltagare.

3.   1700-talets motivvärldar och målade rum

Föreläsningar och studiebesök  kring 1700-talets dekorationsmåleri och ornamentik i hälsingegårdar

Lördag 14/9 kl. 10-15, Edsbyns museum.

Måleri och inredningar från 1800-talet dominerar i hälsingegårdarna – men hur ser förhistorien ut? Många spår av intressant äldre måleri finns bevarat från de grupper av målare som dekorerade i både gårdar och kyrkor, särskilt under 1700-talets andra hälft. I fokus för dagen står målarna Jonas Hertman, Paul Hallberg, Jonas Eriksson och deras verk. Lars Nylander föreläser om sitt pågående avhandlingsarbete om 1700-talsmåleriet, och Svante Helmbaek Tirén berättar om 1700-talets syn på dekorations- och konstbegreppen.

Praktisk info: samling på Edsbyns museum kl 10. Under dagen genomförs studiebesök på Mårtes i Edsbyn (Ovanåkers hembygdsgård) och Ol-Mårs i Kyrkbyn, Alfta. Lunch ordnas på egen hand. Kursdeltagarna tar sig på egen hand till studiebesöken, men samåkning kan koordineras.

4.   Marmorering, ornamentik och ådring

Föreläsning, studiebesök och workshop

28/9 kl. 10-15, Erik-Anders i Asta, Söderala.

Svante Helmbaek Tirén inleder med en föreläsning om ornamentik, materialimitation och dekorationskonst. Linnea Eriksdotter berättar om sin forskning och om det nätverk av bönder som via inredningsmåleriet markerade sin identitet, makt och relationer. Efter lunch genomförs en gruppövning som efterföljs av presentation av gruppövningen och avslutande diskussion. I övningen analyseras olika exempel på målade dekorationer och hur man kan tolka och förmedla dem. Dagen avslutas med gemensamma presentationer.  

Praktisk info: samling på Erik-Anders kl 10. Dagen spenderas på Erik-Anders i Asta, och ett kort studiebesök på granngården Västergården. Kaffe och lunch erbjuds på Erik-Anders. Kursdeltagarna tar sig på egen hand till studiebesöken, men samåkning kan koordineras.

5.   Textilens mönstervärldar & avslutande seminarium

Avslutande seminarium och diskussion

5/10 kl. 10-15, Forsa folkhögskola

Textilen har alltid haft betydelse för de målade rummens utformning. Färger och mönster i gardiner, möbelklädslar och andra detaljer var precis som måleriet en viktig del av den interiöra gestaltningen. Men hur ser relationen mellan textilen och måleriet ut? Kan vi lära oss mer om de målade dekorationerna genom att undersöka textilens mönstervärldar? Textilhistoriker Mari-Louise Franzén berättar om textil med anknytning till Hälsingegårdar. Svante Helmbaek Tirén ger exempel på textilens roll i arkitekturen. Sedan summeras kursens innehåll, frågor och upptäckter inför fortsatt fördjupning.

Praktisk info: samling i seminariesalen kl 10. Hela dagen spenderas på Forsa folkhögskola. Lunch ordnas på egen hand.

Fortsättningen 2020

Kursserien syftar till att samla, fördjupa och utveckla kunskapen om måleriet. Men det är bara början! Genom att både gårdsägare, världsarvsguider, hembygdsföreningar och andra med kulturhistoriskt engagemang nu mötas på nya sätt så hoppas vi på en fortsättning. Fler platser, teman och frågor kopplade till Hälsingegårdarna kan utforskas och ge ny inspiration till att levandegöra kulturarvet i framtiden. Idéer till fortsättning under våren 2020: Alftafyndet och det tidiga måleriet, Fågelsjö gammelgård med mera.

 

 

För mer information

  Publiceringsdatum

  • Publicerad

  Samarbeten, sponsorer eller partners

  • undefined
  • Forsa folkhögskola
  • Hälsinglands Museum
  • Länsmuseet Gävleborg
  • Länsstyrelsen Gävleborg
  • Ovanåkers hembygdsförening