Fotografen Hilding Mickelsson vid Lövtjärns strättor i rekordformat.
Foto: Hilding Mickelsson / Hälsinglands Museum (Inventarienummer: HMM817)

Mästerfotografen Mickelsson i ny bok

21 februari 2019 skulle Hilding Mickelsson ha fyllt hundra år. Med anledning av detta ger Hälsinglands museum ut en bok med mästerfotografens bilder i den 14 juli. Arbetet sker i samarbete med Rengsjö hembygdsförening och Hilding Mickelsson-sällskapet.

Hilding Mickelsson avled 2002 och lämnade en bildskatt på cirka 150 000 negativ och fotografier efter sig. 2003 började Hälsinglands museum att katalogisera och digitalisera materialet. Arkivet finns idag sökbart för allmänheten på digitaltmuseum.se.

– Hilding Mickelssons bildskatt är intressant ur många olika synvinklar. Inte minst hans intresse för historia, miljöfrågor och landskapets förändringar har givit oss ovärderliga tidsdokument, säger Gunilla Stenberg, museichef.

– Vi ska göra vårt bästa för att få boken klar till juli 2019 då vi firar hundraårsdagen på Rengsjö hembygdsgård, säger Göran Bratt, som representerar Rengsjö hembygdsförenings styrelse.

I boken medverkar flera författare. Redaktör är Gunilla Kindstrand.

Hilding Mickelsson föddes 1919 i Höle, Rengsjö socken i södra Hälsingland. Han började tidigt fotografera, framför allt naturbilder. Han blev med tiden en känd föredragshållare i hela Sverige och medverkade i många böcker. 1991 promoverades han till hedersdoktor i Uppsala, den främsta av hans många utmärkelser.

Boken släpps på Rengsjöfesten söndagen den 14 juli 2019 i Västerby hembygdsgård kl. 13 – 16.

För mer information