En färglagd skiss av ett litet bord med svängda ben och en duk och en blomstervas ovanpå.
Möbelskiss, Frans Hedblom
Foto: Jan-Olov Nyström / Hälsinglands Museum

Historiequiz 7 – Bildvärlden

Att göra sig en bild av världen är oundvikligt. För en del rent av livsnödvändigt, eller åtminstone tvingande. Här kommer tio bildfrågor som kräver svar.

En reklamteckning där en elegant dam håller i en sko med hög klack. Fråga 1.

En reklambild av en av Hälsing­lands mest begåvade bildskapare, Marte Bohm. Hon var invandrare, kom från en annan del av Europa. Vilket land?

1) Holland
x) Böhmen
2) Danmark

En kraftig svart järnring med inhuggna runor. Fråga 2.

Forsaringen är en kraftig järn­ring med Nordens äldsta lagbud inristat. Från vilken tid tros den härstamma?

1) 1200-talet
x) 900-talet
2) 1500-talet

En vacker fjäril med ett mönster som påminner om ett öga på vardera vingen. Fråga 3.

Påfågelöga är en vacker varelse. Fjärils­effekten är kanske inte fullt så vacker, men vilken teori åter­finns den i?

1) evolutionsteorin
x) kaosteorin
2) relativitetsteorin

En målning av en kvinna i festklänning, hon lutar huvudet i ena handen. Fråga 4.

Delsbostintan var väldigt folklig och väldigt hälsingsk en gång. Men vad hette hon egentligen?

1) Karin Schmetterling
x) Albertina Humperdinck
2) Ida Gawell Blumenthal

Ett dekorerat diplom för en industriutställning i Hudiksvall år 1913. Fråga 5.

1913 års utställning i Hudiksvall handlade om industri och hantverk. Var någonstans i staden gick den av stapeln?

1) på Kotorget
x) intill Fredens kulle
2) bredvid Östra skolan

En man på ett studiofotografi, han har runda, stålbågade glasögon. Fråga 6.

Stellan Arvidsson var rektor vid Hudiksvalls läroverk 1937-48 och rekryterades senare som utredare för att utforma enhets­skolan. Han var också ord­förande för en organisation under många årtionden. Vilken?

1) Sveriges frimärksförbund
x) Föreningen Sverige – DDR
2) Godtemplarorden Sverige

Ett fotografi av en gammal stenkyrka med torn framför. Fråga 7.

Den här kyrkan var medel­tida till sitt ursprung men utsattes för en kraftig om­byggnad på 1880-talet. Vilken kyrka kan det vara?

1) Harmångers kyrka
x) Bergsjö kyrka
2) Arbrå kyrka

En färglagd skiss av ett litet bord med svängda ben och en duk och en blomstervas ovanpå. Fråga 8.

En elegant möbel­skiss av konst­nären och form­givaren Frans Hedblom finns i museets samlingar. Vad kallas stilen som bordet och duken är utformad i?

1) Renässans
x) Jugend
2) Funkis

En väggmålning från en sal i en hälsingegård, den föreställer en man med turban på huvudet, lång rock och pösiga byxor. "En egypt" står det under målningen. Fråga 9.

Slåtta­gården har fantastiska vägg­målningar med exotiska motiv. Var i Hälsingland kan man finna gården?

1) Ovanåker
x) Hälsingtuna
2) Los

En stor oljemålning av en kyrka i ett vackert landskap i Hälsingland. I förgrunden en vallpiga med kor och får, i bakgrunden blå berg och sjöar. Fråga 10.

Albert Blombergsson kallas ibland Hälsinglands förste konstnär, men det kan diskuteras. Vilken kyrka avbildas så här natur­skönt?

1) Forsa
x) Jättendal
2) Färila

Rätt svar till Historiequiz 7, bildvärlden