Fyra barn med en lärare vid IOGT-NTO:s hobbyverksamhet med diverse alster i Trönö, januari 1956.
Foto: Hilding Mickelsson / Hälsinglands Museum (Inventarienummer: HMM114888)

Historiequiz 1

Testa dig själv i Hälsinglands museums historiequiz. Vad var det som hände i Hälsingland och världen?

 

Fråga 1. Massmedia rapporterar om hamstring av toalettpapper, butikshyllorna gapar tomma. Men i vilket land uppfanns pappret?

1) Italien
x) Kina
2) Mesopotamien

Fråga 2. Epidemier har följt mänskligheten genom historien. I Hälsingland härjade dysenteri med förfärlig regelbundenhet. Den kallades blodsot och drog fram år efter år: 1719, 1721, 1722, 1736, 1738, 1739, 1742 och värst 1743. ”Blodsjukan uti många socknar ödelade mång hus” skrev en flitig person och mångsysslare om detta. Vad hette skribenten?

1) Nathan Söderblom
x) Olof Broman
2) Haaken Gulleson

Fråga 3. Utedass tillhör historien, kanske också ordet ’dass’. Vilket språk kommer uttrycket ursprungligen från?

1) norska
x) serbiska
2) tyska

Fråga 4. Namnet Hälsingland dyker upp redan på 1000-talet? Vad betyder det egentligen?

1) landet där allt går åt helsicke
x) landet där man helst vistas
2) halsarnas land

Fråga 5. Apropå konstiga namn. Bollnäs har bara varit stad sedan 1942. Vad betyder själva namnet?

1) det stora näset
x) det runda näset
2) det väldigt lilla näset

Fråga 6. En berömd hälsing hävdade i en intervju att hen aldrig varit så sjuk att hen behövt läsa böcker. Vem kan det ha varit?

1) Kicki Danielsson
x) John Sten
2) Tomas Brolin

Fråga 7. En berömd målare och bildhuggare i Hälsingland signerade sina verk med Hakon i Flegum. Men hur mycket fick man betala för en madonnaskulptur av hans hand?

1) en kappsäck silverpengar
x) lika mycket som 13 kor
2) fem avlatsbrev

Fråga 8. Museer växte fram ur det som kallas kuriosakabinett och som blev populärt redan under renässansen i Europa. I dessa vackra och påkostade skåp förvarade man märkliga ting som uppstoppade djur, vackra snäckor, fossil, mineralprover från hela den kända världen. Hälsinglands museum växte inte fram ur ett kuriosakabinett, däremot ur ett Fornminnessällskap. Vilket år grundades detta?

1) 1937
x) 1632
2) 1859

Fråga 9. Vilket yrke hade huvudpersonen i den bejublade schlager som Snoddas sjöng i programmet Karusellen år 1952?

1) präst
x) antikvarie
2) flottare

Fråga 10. Norralamannen kallas ett fornfynd från en kammargrav från 500-talet. Bäckaskogsmannen var namnet på ett annat fornfynd, men från skånska Bäckaskog. Vad var det för speciellt med Bäckaskogsmannen?

1) han var högerhänt
x) han var egentligen en kvinna
2) han hade invandrat från Tyskland

 

Lycka till med historienötterna. Nästa onsdag kommer ett nytt quiz tillsammans med rätt svar på det första.

Gå till nästa historiequiz