Konstnär: Sara-Vide Ericson

Just nu på Hälsinglands Museum

Verksamheten på Hälsinglands museum påverkas naturligtvis av den pågående Coronaepidemin och de regler för social distansering som gäller för oss alla. Men museet fortsätter sin planering för kommande utställningar och arbetar vidare med samlingar, arkiv och utställningar.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka i Covid 19. Museet följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer vilket innebär att visa särskild omsorg om de äldre. Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Vi fortsätter att hålla museet öppet även utan större publika tillställningar. Vårt café är öppet och vi tar fortfarande emot enskilda besökare till våra utställningar, arkiv och samlingar.

Just nu förbereder vi två kommande utställningar:

RAWForsa folkhögskolas fotografiutbildning. De nitton kursdeltagarna från folkhögskolans fotolinje ställer ut sina examensarbeten efter ett års studier.

Utställningen öppnar den 27 april, kl. 12.00. Observera – vernissagen kommer att ske över nätet på grund av Coronasituationen. Museet kommer att ta emot besökare i mindre grupper till utställningen (5 deltagare åt gången) men förlänger också utställningsperioden t.o.m. den 22 juni.

Interior Ambush – Sara-Vide Ericson. Öppnar lördagen den 16 maj, kl. 13.00. En utställning med tung, gestaltande kraft, virtuost måleri och en storartad närvaro. Observera – även här sker vernissage över nätet. Endast ett begränsat antal personer kommer kunna vistas i utställningslokalen samtidigt (5 deltagare åt gången). För att möta ett förväntat stort intresse håller museet öppet även söndagen den 17 maj, 13.00 – 16.00.

Uppdatering – p.g.a. den rådande Coronasituationen sker vernissagen utomhus, på museets innegård. Museet kommer att ta emot besökare i mindre grupper till utställningen (5 deltagare åt gången). För att möta ett förväntat stort intresse håller museet öppet även söndagen den 17 maj, 13.00 – 16.00. Utställningen öppnar 16 maj, kl 13.00. Utställningen invigs av kulturjournalist Gunilla Kindstrand. Konstnären medverkar vid vernissagen.

Ett par av museets planerade utställningar har skjutits upp till nästa år på grund av rådande omständigheter. Vi planerar dock för följande inför hösten:

Sara Lundberg, bilderbokskonstnär – i en utställning för den yngre publiken. Planerad till september.

Let there be rock, en fotoutställning av Johan Bergmark. Livsbejakande och ljust i en tid som drabbat det fria offentliga musik- och konstlivet hårt. Planerad till oktober.

För mer information