Hoppa till innehåll

Just nu på Hälsinglands Museum

Verksamheten på Hälsinglands museum ser i dessa Coronatider lite annorlunda ut. Vi saknar givetvis våra besökare men arbetet med samlingar och arkiv fortsätter som vanligt.

Just nu är det ganska glest med besökare till utställningar och vårt café. Samtliga våra publika evenemang är också inställda även om museet håller öppet. Och vi tar fortfarande emot enskilda besökare till våra arkiv och samlingar. Samlingarna kan också nås via digitaltmuseum.se och på vår hemsida finns en sammanställning över innehållet i våra dokumentarkiv, små tvärsnitt ur historien.

Att vistas i naturen är för många just nu ännu viktigare än tidigare, det är inte bara våren utan även karantäntillvaron som lockar ut äldre och unga på promenader och korvgrillning. För många är naturen ett livsrum och en tillflykt, en plats för kontemplation och med stark frihetskänsla.

Museet satsar nu på nya pedagogiska program och guidningar, förlagda till naturen och spännande kulturmiljöer.

– För yngre barn kommer vi att arbeta i estetiska läroprocesser med teman skog, framtid, klimat och kulturmiljöer.

– Redan nu arbetar vi i skolor med projektet ”framtidsskogarna”. Här möts unga, skogsforskare och pedagoger som tillsammans undersöker hur – och om – skogen och skogens produkter kan ersätta fossilsamhällets produktion. Kan skogen räcka till allt från flygbränsle till batterier? Projektets aktuella gymnasieskolor har valt att arbeta med distanspedagogik medan högstadieklasser vill mötas i skolmiljöer. Vi arbetar utifrån vad som är lämpligt och utifrån önskemål och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Olika kulturmiljöer har mycket att lära oss om historiskt självhushåll och bioekonomi och museet arbetar just nu med att ta fram ny och kompletterande guidning av hälsingegårdarna. Vi vill guida utifrån ett klimatperspektiv och belysa äldre tiders resursutnyttjande och en ekonomi som närmare följde det naturliga kretsloppet. Vi kan lära mycket av de äldre kulturmiljöerna nu när vi ska lämna den fossila ekonomin.

Hur den närmsta framtiden kommer att se ut vet vi inte exakt. Vi är hela tiden beredda att ompröva delar av vår verksamhet. Även utställningsverksamheten kommer att påverkas, men vi återkommer så snart vi har mer information.

Publiceringsdatum

  • Publicerad