Hoppa till innehåll

Rapport: Frihetsrummet

Dellenbygden, gröna vågen och entreprenörsandan: Från hippies till sociala företagare

Hälsinglands museum har sedan förra året arbetat med samtidshistorien runt det som fick namnet Gröna vågen. Sommaren 2019 visades Johan Ahléns fotoutställning från kollektivet Ljusbacken på Delsbo forngård, ett samarbete med Delsbo hembygdsförening. Historikern Lars Trägårdh och kulturjournalisten Gunilla Kindstrand har intervjuat ett antal företagare i Dellenbygden med bakgrund i Gröna vågen. Projektet har finansierats av Region Gävleborg.

Under sent 1960-tal och framför allt under 1970-talet flyttade ett antal unga människor till Hälsingland och då företrädesvis till Dellenbygden. Deras mål var att undfly såväl storstaden som majoritetssamhällets fyrkantiga kultur. De var lokala uttryck för en internationell trend, färgad av tidens strömningar, som inkluderade såväl den politiska 68-rörelsen, med baser i Paris, Berlin och Berkeley, som den mer hedonistiska hippie-rörelsen, inspirerad av ”the summer of love” i San Francisco. Kvinnorörelse, miljörörelse, samhällskritik smälte samman med det rent personliga frigörelseprojektet. Dessa unga människor ville omsätta sin abstrakta idealism i konkreta experiment; de ville skapa alternativa livsformer som i sin tur kunde fungera som modeller för andra människor som ville leva ett större och/eller mer hållbart liv. Flertalet kom från större städer och framför allt från Stockholmsområdet. Drivkrafterna var olika; somliga förenades av en utopisk önskan att i olika slags kollektiv göra livet ”större” och andra drevs av mer frihetliga och individualistiska impulser.

Frågan är vilka avtryck denna rörelse har avsatt som vi kan studera och lära oss av idag – ett 50-tal år senare. I syfte att få åtminstone en del svar på denna fråga har Hälsinglands museum, med benäget bistånd från Region Gävleborg , gett i uppdrag till kulturjournalisten Gunilla Kindstrand och historikern Lars Trägårdh att i en förstudie börja undersöka dels vilka drivkrafter som fanns bakom Gröna vågen och de kollektiv och andra sociala experiment som iscensattes i Hälsingland, dels i vilken mån de ännu är närvarande, kanske i en ny form och i en ny skrud, samt hur de interagerat och samverkat med den lokala kulturen i området.

Ladda ned rapporten som PDF

Publiceringsdatum

  • Publicerad