Rätt svar historiequiz 6

Rätt svar till quiz 6. Det handlade om språk.

 

Fråga 1. Svenskan ingår i en stor språkgrupp i Europa. Vad kallas den?

germanska språk

Fråga 2. På runstenarna stavar man inte som vi gör, ordet ’sten’ blir ’stein’ exempelvis. Vad kallas sådana vokalkombinationer som ei, au, åo?

diftonger

Fråga 3. I Sverige har vi flera nationella minoritetsspråk. Vilket av följande är inte ett nationellt minoritetsspråk?

tigrinja

Fråga 4. Svenska akademins ordbok är det jättelika bokverket över ord som förekommer i svenskt tryck. Alla ord. Det första häftet kom ut 1893. Hur långt fram i alfabetet har utgivningen nu hunnit?

bokstaven v

Fråga 5. På en del ställen i norra Sverige uttalas ordet ’jo’ genom att man drar in luft, det vanliga när man talar är ju motsatsen. Vad kallas ett sådant språkljud?

inspiratoriskt

Fråga 6. Ord från andra språk har alltid funnit en väg in i svenskan. Författaren Viktor Rydberg förfasade sig på 1800-talet över hur många lånord från ett visst språk som hotade svenskans rena och ädla karaktär. Vilket språk opponerade han sig mot?

tyskan

Fråga 7. Författaren Umberto Eco var också språkvetenskapsman, semiotiker. Vad betyder det främmande ordet?

studiet av tecken

Fråga 8. Synonymer är ord som har samma betydelse, exempelvis glad – munter. Men vilken term används om ord som uttalas likadant, men har olika betydelse, exempelvis ’ekar’ (trädet eller genljud).

homonym

Fråga 9. Bokstäver förutan blir det inget skriftspråk. Men vad betyder ordet ursprungligen?

stavtecken på tavlor av bokträ

Fråga 10. ” Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk” skrev en svensk, mycket berömd författare som tröttnat på struntpratets ymnighet. Vem?

Tomas Tranströmer