Skogen, klimatet och du

Museer har av tradition sysslat med frågor om skogen som kulturarv och historiebruk. Men idag står vi inför nya frågor om hållbart utnyttjande, om klimat, biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Hälsinglands museum har därför knutit ny kompetens till vår verksamhet för att hjälpa oss att förmedla och utveckla ny kunskap om skog och klimat.