Hoppa till innehåll

Expertmöte och visning av altarskåpet Bollnäs kyrka

I anslutning till forsknings- och utställningsprojektet ”Michel Sittow in the North? Altarpieces in Dialogue” arrangeras visningar av det stora altarskåpet i Bollnäs kyrka den 10:e och 17:e september. Projektet är ett internationellt samarbete mellan Estlands konstmuseum i Tallinn och Hälsinglands museum och fokuserar på två altarskåp från senmedeltiden, passionsaltaret i Tallinn och altarskåpet ”Heliga släkten” i Bollnäs.

Som ett led i den vetenskapliga verksamheten genomförs tekniska undersökningar av altarskåpet med ”Heliga släkten” på plats i Bollnäs kyrka under sista veckan av september. Måleriet på altarskåpets dörrar har av vissa forskare attribuerats till Michel Sittow, som under 1400-talets slut och 1500-talets början verkade som hovmålare vid flera europeiska hov, och mot slutet av sitt liv slog sig ned i Tallinn, där han även var född.

Ett expertmöte som diskuterar aktuella forskningsfrågor kring altarskåpet och dess kontext kommer också att genomföras med deltagande från svensk och internationell expertis från museer och universitet.

Visningar av altarskåpet med Gunilla Kindstrand och Erik Westerberg sker fredag 10 samt 17 september kl 16–17.

Presentation av projektet torsdag 30 sept kl 16–18. Medverkar gör bl.a. biskop Karin Johannesson, prof. Peter Gillgren, dr Merike Kurisoo och dr Jan Richter.

Samtliga offentliga arrangemang i Bollnäs kyrka. Max 50 personer

Publiceringsdatum

  • Publicerad