Årets arkiv

Hälsinglands museum utsett till Årets arkiv

Utmärkelsen Årets arkiv 2022 har tilldelats Hälsinglands museum för arbetet med Rosa Taikons kvarlåtenskap. Utmärkelsen delades ut i samband med Arkivforum på Filmhuset i Stockholm den 27 april. Juryns motivering lyder:

”I arbetet med Rosa Taikons samling har museet tagit fram ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydligt relatera arkivets föremålssamling till museets utställnings förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig och framträdande position.”

Rosa Taikons arkiv består av skisser, korrespondens, fotografier, klippsamling samt övrigt material kopplat till Taikons konstnärliga och folkbildande verksamhet. Innehållet har lagt grunden för den nya basutställningen ”Rosa Taikon – konsten och kampen” samt den pedagogiska verksamheten som kopplas till den.

Årets arkiv grundades 2007 med målsättningen att lyfta fram arkivens roll i samhället och de viktiga jobb arkivarier över hela landet gör varje dag. Förutom Hälsinglands museum var även Arkiv Gävleborg och Nordiska museets arkiv nominerade detta år.

Vill du boka ett besök i arkivet? Kontakta gärna oss för att boka tid.

Läs mer om Rosa Taikons samling här: https://halsinglandsmuseum.se/samlingar/rosa-taikon/