Hoppa till innehåll

Konstpedagogikstipendium till Hälsinglands museum

Bror Hjorthföreningens konstpedagogiska resestipendium 2022 går i år till Cecilia Olsson och Elin Thomasson vid Hälsinglands museum. Stipendiet delas ut till en aktiv och initiativrik konstpedagog som är eller har varit verksam vid något av Sveriges museer eller konsthallar. Stipendiemedlen kommer gå till att utöka museets kunskaper om konst med koppling till de nationella minoriteterna, genom studiebesök till olika institutioner i landet.

Bror Hjorthföreningen bildades år 1975 och är en stöd- och vänförening till Bror Hjorths Hus vid vars tillkomst föreningen var mycket aktiv. Föreningen startade den konstpedagogiska verksamheten i museet. Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum som bl.a. består av Bror Hjorths bostad och ateljé i Uppsala. Huset rymmer en stor mängd av Bror Hjorths verk. Museet har en omfattande konstpedagogisk verksamhet. I en tillbyggd konsthall visas tillfälliga utställningar.

Publiceringsdatum

  • Publicerad