Hoppa till innehåll

Altarskåpens samtal – symposium i Tallinn

På konstmuseet Niguliste i Estland pågår utställning ”Michel Sittow in the north. Altarpieces in dialogue”. Det stora altarskåpet med motivet ”Den heliga släkten” från Bollnäs kyrka ingår i utställningen. Altarskåpet tillskrivs den estniske målaren Michel Sittow, utbildad i Flandern och verksam som hovmålare under 1400-talets slut och 1500-talets början.

Ett flerårigt forskningsprojekt har föregått utställningen och det kommer att fortsätta till 2024. I samband med detta har flera seminarier hållits, nu återstår två större symposier. Det första kommer att hållas i Tallinn den 2-3 november. Experter på området konst från senmedeltiden och renässansen kommer då att hålla föredrag i ämnen som rör Michel Sittow och Estland som ett medeltida konstcentrum.

I slutet av 2023 kommer delar av utställningen att flyttas till Hälsinglands museum, och då ingår altarskåpet från Bollnäs kyrka. Den kommer att visas fram till senvåren och ett andra symposium kommer att arrangeras i Hudiksvall.

Publiceringsdatum

  • Publicerad