Hoppa till innehåll

Ny medarbetare på Hälsinglands museum

1 mars välkomnade vi vår nya medarbetare, Joel Johansson, till Hälsinglands museum. Joel kommer att arbeta som projektledare för Arvsfondsprojektet Nya berättelser om Världsarvet. Projektet ska utveckla en arbetsmodell där unga själva söker berättelser och föremål för att komplettera och vidga kunskapsläget rörande Världsarvet Hälsingegårdar. Med stöd av Joel och sakkunniga kommer ungdomarna att undersöka marginaliserade gruppers historia och därigenom bredda skildringarna av livet på och runt gårdarna.

”Jag vill lämna över initiativet till unga att själva göra sin uttolkning av kulturarvet för att fler grupper ska inkluderas i kulturarvsberättelserna samt utveckla ungas engagemang för historia och samhälle”, säger Joel.

Joel är fil. dr i idéhistoria och har tidigare arbetat vid Strindbergsmuseet och Haga parkmuseum i Stockholm. Han doktorerade i idéhistoria år 2022 vid Universitetet i Oslo med en avhandling som undersökte en organisation för bondeungdomar som flyttat till Oslo från landsbygden under tidigt 1900-tal.

Joel kommer medverka på Kulturtinget Gävleborg, 27 april, i ett samtal om hur kultur, konst och kulturarv präglas av samhällets mångfald och nästa steg i projektet blir att påbörja rekryteringen av unga som representerar någon av våra nationella minoriteter och/eller har normbrytande funktionalitet, vilka kommer ingå i projektgruppen.

Har du frågor eller vill veta mer om projektet? Kontakta: Joel.Johansson1@hudiksvall.se

Publiceringsdatum

  • Publicerad
  • Uppdaterad