Tegelbyggnader med höga skorstenar vid Iggesunds Bruk.

Bruksmiljöer

I Gävleborg finns bruksmiljöer över hela länet. Torsåker i Gästrikland är särskilt känt för sina bergsmän, vilka var bönder som förutom att bedriva jordbruk även framställde träkol, bröt malm och smidde järn. Till bruken i Hälsingland kom järnmalm på skutor från Roslagen och de färdiga järnvarorna skickades ofta för export via Gävle eller Stockholm. Bruken bidrog till att binda samman inland och kust. Inlandets stora skogar gav kol och vattendragen blev viktiga transportleder ut till kusten.

Intressanta bruksmiljöer finner man på många ställen i länet, Axmar, Forsbacka, Gysinge, Strömbacka, Långvind och Iggesund. Den sistnämnda orten har en lång brukstradition ända sedan 1685. På 1870-talet gick man över från gammalt stångjärnsbruk till ett modernt bessemerjärnverk och överlevde den kris som gjorde många bruk till historia genom att successivt bredda verksamheten med modern skogsindustriell tillverkning.