Skärså fiskeläge med byggnader, fiskehus och bryggor.

Fiskelägen

Handel och fiske har lagt den ekonomiska basen till Hälsinglands två kuststäder, Hudiksvall och Söderhamn. Städernas fiskare var också borgare och byggde upp den kustkultur som ryms i fiskelägen såsom Kråkön, Karskär, Mellanfjärden och Gåsholma. 

Den historiska fiskekulturen präglar fortfarande Hälsinglands kustband med sina stugor, båthus, gistvallar och små träkapell. Idag är fiskelägenas stugor ofta eftertraktade sommarbostäder, en gång var de platser för en hård och osäker försörjning. Landhöjningen har under årens lopp gjort så att många fiskelägen förlorat kontakten med vattnet. Minnet av hamnplatserna är fortfarande levande genom platsers benämningar uppe på land.

Museets samling fiskeläge-bilder på DigitaltMuseum