Stjärnvalven i Enångers gamla kyrka med muralmåleri.
Foto: Lars Nylander / Hälsinglands Museum

Kyrkor

På många platser är kyrkan den mest utmärkande byggnaden i landskapet och den i särklass äldsta byggda kulturmiljön. Genom kyrkornas skiftande historiska miljöer ges möjlighet att ta del av tidigare generationers liv och öden, synsätt och värderingar. Kyrkobyggnaden med sina inventarier och kyrkotomter är en mycket betydelsefull del av vårt kulturarv. 

I Hälsingland finns en rad medeltida kyrkor, vilka är landskapets äldsta byggnader i bruk. Kyrkorna i Hög, Hälsingtuna, Tröno, Söderala och Bollnäs ger en fantastisk inblick i medeltida kultur och kyrklig konst. Församlingarna i exempelvis Forsa och Bollnäs hade under medeltiden råd att bekosta storartad utsmyckning i målningar och skulpturer till sina kyrkor. Många verk av Haaken Gulleson och andra medeltida målare och träsnidare finns fortfarande bevarade i kyrkorummen.

Kyrkobyggnader och kyrkotomter uppförda före år 1940 får inte ändras utan tillstånd. Detsamma gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och kyrkotomter. Tillståndsplikten omfattar även kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde som inte ägs av privatpersoner.

Vi bistår gärna i diskussionen om kyrkors och kyrkogårdars förvaltning och utveckling.

Vi utför

  • rådgivning och vägledning inför förändringar och vårdåtgärder.
  • antikvarisk medverkan i projekt när länsstyrelsen beviljat tillstånd och när projektet stöttas av Kyrkoantikvarisk ersättning.
  • vård- och underhållsplaner och kulturhistoriska inventeringar av kyrkogårdar och begravningsplatser samt även för kyrkobyggnader.