Fönster mot Hälsingland

Världsarv i skolan: Identitet, hälsingegårdar och livskraft

  • Vad vill jag med mitt liv?
  • Vem är jag?
  • Vilka är möjligheterna att skapa en kreativ framtid i Hälsingland?

Dessa aktuella frågeställningar lyfts fram i det pedagogiska materialet Fönster mot Hälsingland. Genom reflektioner kring frågor om identitet och tillhörighet kan förståelsen för oss själv och ”de andra” stärkas. Kan världsarv hälsingegårdar ses som hela mänsklighetens arv?

Målgrupp: Åk 9, gymnasiet, vuxenutbildning och folkhögskola

Filmer

I tre filmer om Hälsingland har Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén förenat det dokumentära med det konstnärliga. Samlingsnamnet är Fönster mot Hälsingland. De tre enskilda filmerna heter Gården, Resan och Festen.

Gården

Vad är en hälsingegård för något? De stora, rikt utsmyckade husen är lätta att känna igen, men vad händer på dessa gårdar idag och vad vill vi ha hälsingegårdarna till? Gårdsägare och människor som inte bor på gårdar berättar om sin dagliga relation till kulturarvet. Vad innebär det att bo i en historisk miljö eller på ett världsarv? Är turismen en fara eller en möjlighet?

 

Resan

Är Hälsingland en plats man kommer till eller flyttar ifrån? Hur resonerar unga vuxna som står i begrepp att forma sina liv? Och hur tänker de nyanlända om Hälsingland, möter de nyfikenhet eller rasism? Filmen Resan handlar om människors ambition att hitta ett liv de känner sig hemma i och om resor de måste göra för att nå sin dröm. Denna dröm kan skifta över tid, och begrepp som Norrland, landsbygd och sociala nätverk kan ändra innebörd under livets olika skeden.

Festen

Hur festar man i Hälsingland nu och hur gjorde man förr? Kärnan i världsarvet är hälsingeböndernas festkultur, med de dekorerade salarna som endast användes vid högtider. Men vad utspelade sig i dessa miljöer egentligen? De människor vi träffat talar om goda och dåliga festminnen, med alkohol, dans och livsberusning. Om hur spännande det var första gången och om hur de tröttnat på att festa. Är festens ritualer en paus i vardagen eller ytterligare ett måste?

Bilaga 1 Text och ackord, Livet är en fest

Kontakt och information