Stadens röster

Att lära av historien är ett konstruktivt sätt att vidga perspektiven på sin nutid och framtid; och att vidga perspektivet på sig själv och sitt eget liv. I utställningen Stadens röster skildras Söderhamns 400-åriga historia utifrån fyra ungdomars perspektiv:

 • Erich Frisk
  14 år, barnarbetare på gevärsfaktoriet, född 1682
 • Margareta Berg
  17 år, dotter i en handelsmannafamilj, född 1708
 • Johan Abraham Berglund
  12 år, Målargosse, född 1821
 • Ulla Bjerne
  17 år, blivande författare, född 1890

Genom dessa ungdomars ögon upplevs och tolkas den historiska verkligheten. Ett underifrånperspektiv som sällan uppmärksammas i historieskrivningen. Vi hoppas att denna pedagogiska handledning ska bli till stor hjälp i lärandet om Söderhamns historia utifrån utställningen Stadens röster. Välkomna in i den fascinerande väv av historiska ögonblick som binder samman och formar Söderhamns 400-åriga historia.

 

Stadens röster – Lärarhandledning

Stadens röster – Utställningskatalog