Halssmycke av Rosa Taikon, "Indisk form" (1975/1976).
Foto: Peter Hoelstad/Hälsinglands museum

Rosa Taikon – konsten och kampen

På den här sidan har vi samlat material för dig som vill arbeta pedagogiskt utifrån utställningen Rosa Taikon – konsten och kampen. Här finns en introduktionsfilm,  övningar som kan användas i klassrummet och fördjupningsmaterial för dig som vill läsa mer.

Som titeln antyder så utgår utställningen ifrån två tematiker: Rosa Taikons konstnärliga arbete och hennes kamp för mänskliga rättigheter. För dig som undervisar inom samhällsorienterade ämnen finns möjlighet att närma sig de nationella minoriteternas historia, diskrimineringsfrågor, demokratisk infrastruktur och jämställdhet. För dig som undervisar inom estetiska ämnen finns materiallära, hantverkstekniker, konstnärligt skapande och kulturella influenser med i utställningen. Genom Rosa Taikons smycken går det även att göra ämnesövergripande övningar mellan exempelvis bildkonst och geometri. Efter ett besök på museet kan du säkert komma på fler ingångar som passar för din egen grupp och undervisning.

Utställningen bygger på donationen av Rosa Taikons silversmidesateljé som Hälsinglands museum mottog 2017. Hela donationen ingår idag i samlingarna vid Hälsinglands museum. Du kan läsa mer om den här.

Att besöka utställningen

Besök i utställningen rekommenderas från åk 4 och upp till vuxenundervisning. Tid för visningar sker i överenskommelse med museet, men bör helst ske på vardagar mellan kl. 9.30-16. Beroende på gruppen storlek och ålder kan ett besök ta mellan 45-90 minuter. Exakt tid för visning samt speciella önskemål av visningens teman överenskommes i kontakt med museet. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Utställningen är en av Hälsinglands museums basutställningar. Det innebär att det finns möjlighet att återkomma till utställningen med flera klasser, eller för att fördjupa sig i något ämne.

För dig som inte har möjlighet att besöka utställningen, men ändå vill arbeta med ämnet finns viss möjlighet att göra det i klassrummet. På webbplatsen sverigeshistoria.se finns lektioner och lärarhandledningar för historieundervisning i högstadiet. Lektionerna bygger på historiska föremål och utgår ifrån Johan Taikons arbetsbok och Rosa Taikons anslagstavla.

Innan besöket i utställningen

För dig som planerar att besöka Rosa Taikon – konsten och kampen med en klass eller en grupp, rekommenderar vi att se den här introduktionsfilmen tillsammans. Genom att se filmen och tillsammans samtala om den får ni en gemensam introduktion till utställningen. På så sätt kan ni tillsammans förbereda er inför besöket. Som pedagog får du gärna läsa inledningen i Handledning för pedagoger först av allt (se nedan).

 

Handledning för pedagoger

Till utställningen Rosa Taikon – Konsten och kampen har Hälsinglands museum tagit fram en handledning för pedagoger eller annan skolpersonal som vill arbeta med utställningen inför, under eller efter ett besök på museet. Det pedagogiska materialet är anpassat efter grundskolan och gymnasiet och passar många olika ämnen såsom bild, slöjd, svenska, samhällskunskap, historia mfl. Övningarna är graderade i en skala 1-3, där 1 är lätt, 2 medel och 3 avancerad nivå. Det är uppdelat i två teman, konst respektive kamp och det finns övningar som går att göra i både utställningen och i klassrummet.

Dessutom finns fem olika “kit” med material från utställningen, som kan användas tillsammans med handledningen. Materialet har tagits fram tillsammans med Sofiapedagog, konsult i digital pedagogik.

Handledning (PDF)

Kit del 1: Smyckernas former (PDF)

Kit del 2: Skisserna och smyckena (PDF)

Kit del 3: Smyckenas namn och Rosas egen röst (PDF)

Kit del 4: Bildanalys: Vad berättar bilden? (PDF)

Kit del 5: Tidslinjen (PDF)

Här hittar du utökad information om handledningens kopplingar till läroplanen:

Rosa Taikon – Läroplan för gymnasiesärskolan (GYSÄR 13)

Rosa Taikon – Läroplan för grundsärskolan (LGRSÄ 11)

För dig som önskar ytterligare fördjupning

Hälsinglands museum (2021). Rosa Taikons silversmidesateljé

Hälsinglands museum (2020). De första föremålen från Rosa Taikon.

Hälsinglands museum (2020). Johan Taikons arbetsbok.

Rosa Taikon, Bernd Janusch. Smyckekonst, corpus, silver. (1981). [s.l.]: [Röhsska Museet]. Utställningskatalog.

Taikon Rosa & Janusch, Bernd (red.) (1969). Zigensk smycketradition: Rosa Taikon, Bernd Janusch : 23 okt. – 23 nov. 1969. Stockholm: Nationalmuseum. Utställningskatalog.

Taikon, Rosa. Rom (zigenare) är inte nomader. Zigensk tradition. I: Zetterlund, Christina, Hyltén-Cavallius, Charlotte & Rosenqvist, Johanna (red.) (2015). Konsthantverk i Sverige D. 1. Tumba: Mångkulturellt centrum
http://www.konsthantverkisverige.se/

Ohlsson Al Fakir, Ida (2018). Rosa Sofia Ingeborg Taikon, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.  www.skbl.se/sv/artikel/RosaTaikon

Filminstitutet. Filmpedagogisk handledning för filmen “Taikon” (2015)

Natur & Kultur. Digital lärarhandledning, “Katitzi & Katitzi och Swing”.

Natur & Kultur. Digital lärarhandledning, “Katitzi i ormgropen & Katitzi rymmer”.

Kontakt