Allt har sin tid?

Om religion och sekularisering i Sverige

Hur var det att leva i Sverige på enhetstiden, 1600-talet, då religion och stat hängde samman och då kyrkan styrde individens privata liv? Och vad hände sedan? Hur kom det sig att Sverige blev ett av världens mest sekulariserade länder?

2014 visade Hälsinglands museum en mycket uppskattad utställning om Sveriges historia kopplat till religion och sekularisering.

Nu ger vi pedagogiska visningar av utställningen i digital form! Visningar ges i museets nybyggda hörsal eller på plats ute på skolan.

Visningarna ger en inblick i hur religion och sekularisering kan förstås. Berättande blandas med gemensamma diskussioner och audiovisuella inslag.

Målgrupp och koppling till skolans läroplaner

Målgruppen är elever på högstadium, gymnasium och vuxenutbildning. Utställning och pedagogik knyter an till skolans läroplaner i religionskunskap, samhällskunskap och historia.

Praktisk information: Visningarna kan göras 60 eller 75 minuter långa. Visningar är kostnadsfria för skolor och ges i digital form – på Hälsinglands museum eller i skolor i länet.

Frågor och bokning