De brutna mönstren

Vår permanenta utställning De brutna mönstren är en bred samhälls-
berättelse om textilens betydelse i Hälsingland. Den handlar om linets
historia i Hälsingland, om hantverk, hemslöjd och industri, om världshandel och arbetskraftsinvandring, kulturella möten mellan länder,
om kropp, makt, genus, identitet och existens.

Vi erbjuder nedanstående pedagogiska program som vi tillsammans kan
forma så att det passar just era syften och er grupp:

  • Linet i Hälsingland
  • Textilindustrin – nutidens slavarbete?
  • Genus, makt, kläder och identitet
  • Hållbar produktion, konsumtion och återbruk
  • Stina Rodenstam – hemslöjdspionjären
  • Flor linnemanufaktori
  • Holma-Helsinglands AB
  • Arbetskraftsinvandring
  • Frihetstiden
  • Svensk järnexport och slavhandeln

Målgrupp: F-9, gy och vux
Tid: 60 – 90 minuter

Gruppstorlek: max 20 deltagare

Frågor och bokning