Drömmen om skolan – Om romers kamp för utbildning

I utställningen Drömmen om skolan får du möta romer med erfarenheter av den ambulerande skolan men också unga romers upplevelser av skolan idag. En verklighet kantad av diskriminering, särbehandling och fördomar. Men också om kamp, vilja och drömmen om kunskap.

Detta pedagogiska material kan användas före, under och efter ett besök i utställningen. Materialet kan till stora delar även användas fristående utan direkt koppling till utställningen.

Syftet är att:

  • eleverna ska lära sig mer om romers situation både förr och nu.
  • eleverna får reflektera och diskutera utifrån olika perspektiv på utbildning och skola.
  • eleverna får reflektera och diskutera utifrån frågor kring värderingar, fördomar och diskriminering.

Övningarna bygger framför allt på material som finns i vandringsutställningen Drömmen om Skolan – om romers kamp för utbildning.

Drömmen om skolan – Pedagogiskt material

Målgrupp: Åk 7-9, gymnasiet, vuxenutbildning och folkhögskola

Kontakt och bokning