En lektion om politik och religion: exemplet Iran

I Iran genomfördes 1979 en revolution som störtade den sittande kungamakten. Efter revolutionen bildades världens första stat där shiitisk islam ligger som grund för samhället och det politiska livet. Revolutionen var ovanlig för att den hade stöd från breda lager av den iranska befolkningen – grupper från olika delar i samhället gick samman för att uttrycka sitt missnöje med den sittande regimen. Efter revolutionen utvecklade sig det iranska samhället i en helt annan riktning än vad revolutionärerna hoppades på.

Vi arbetar med Iran som konkret exempel för att förstå hur religion och politik kan flätas samman och påverka ett samhälle och människorna som lever där. Lektionen ger eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring ett specifikt land och – på en mer övergripande nivå – få en fördjupad och nyanserad förståelse för relationen mellan religion och politik.

I pedagogiken använder vi Marjaneh Satrapis hyllade film och seriebok Persepolis som ur ett vardagligt perspektiv skildrar livet före och efter revolutionen.

Länk till Persepolis filmtrailer

Ett lektionsupplägg för undervisningen i samhällskunskap, religionskunskap och historia.

Tidsåtgång: 60– 90 min. Ges på skolan eller i hörsalen på Hälsinglands museum.
Målgrupp: gymnasium, vuxenutbildning.

Kontakt och bokning