Ett stycke tyg

I de pedagogiska visningarna undersöker vi den muslimska sjalens betydelser och laddningar. Vilka betydelser bär sjalen för muslimska kvinnor? Vilka är omgivningens reaktioner? Är seden att täcka håret unik för muslimsk kultur och religiositet? Hur kan sjalen förstås ur historiska, politiska, teologiska och samtida perspektiv? 

Muslimska kvinnor som bär sjal framställs ofta som offer för ett religiöst, politiskt och patriarkalt förtryck. Det offentliga samtalet – inte minst i sociala medier -präglas av förutfattade meningar och historielöshet i frågan. De kvinnor som står i centrum för debatten hörs sällan. De som kommer till tals är de uttalat negativa eller de unga som gjort sjalen till trendriktig modesymbol.

I Ett stycke tyg kompliceras dessa förenklade bilder. För att på allvar ta förstå sjalen som historiskt, samtida, politiskt och teologiskt fenomen är det viktigt att varken romantisera eller svartmåla plagget. Att nyansera förståelsen genom att lyfta positiva aspekter och erfarenheter såväl som potentiella konfliktytor och frågeställningar. Utställningen består av personporträtt av kvinnor som bär sjal och av förklarande texter som sätter plagget i sammanhang.

Visningsupplägg 

De pedagogiska visningarna inleds med en introduktion till personporträtten i utställningen. Sedan tittar vi på sjalens sammanhang med hjälp av historiska, samtida och populärkulturella referenser. Tillsammans analyserar vi delar av religiösa texter som reglerar kvinnans klädsel.

Samtalet varvas med övningar där eleverna får fundera över normer kopplat till kropp och kläder.

Visningarna är 60 minuter långa och ges på svenska eller engelska.

Målgrupp och koppling till skolans läroplaner

Målgruppen är elever på gymnasium och vuxenutbildning. Utställning och pedagogik knyter an till skolans läroplaner i religionskunskap, samhällskunskap och historia.

Frågor och bokning