Hudiksvalls historia under två sekler 1721-1921

Boka en pedagogisk visning från ryssarnas hämnd 1721 genom Olof Broman-tiden, industrialiseringen fram till Läroverkets invigning och det demokratiska genombrottet. Vi anpassar visningarna till form och innehåll utifrån önskemål och målgrupp. Kostnadsfritt.

Kontakt och bokning