Religion, flykt och identitet

Kan en individ handla i enlighet med sin religion? Är frågor som rör religion aktuella idag, eller tillhör de en svunnen tid? Bör de som beviljats asyl i Sverige vara tacksamma, eller ska asylrätten ses som en självklar mänsklig rättighet? Hur gestaltas religiös och etnisk mångfald i filmens värld? Vilka attityder fanns till flyktingar i Sverige 1944?  

Hälsinglands museum har arbetat fram ett pedagogiskt material om religion, flykt, identitet och representation. I det här skolprogrammet fördjupar vi tillsammans arbetet kring någon eller några delar av materialet – beroende på skolans behov och önskemål.

Kanske ordnar vi en paneldiskussion, analyserar en film eller en text, eller något annat.

Materialet är indelat i tre teman: att fly, religion och tro, och identitet och representation. Uppgifterna utgår från historiska och samtida händelser och personer och ifrån populärkulturen. Diskussions- och samtalsövningar blandas med läs-, skriv- och researchuppgifter.

Materialet syftar till att öka elevernas kunskaper om och förmåga att kritiskt reflektera kring historiska och samtida händelser och att relatera dem till större sammanhang. Uppgifterna är utformade för att träna elevernas förmåga att söka information och att förhålla sig källkritiskt till den, att analysera komplexa sammanhang och att väga motstridiga argument.

Målgrupp och koppling till skolans läroplaner

Målgruppen är elever i årskurs 9, på gymnasium och vuxenutbildning. Utställning och pedagogik knyter an till skolans läroplaner i religionskunskap, samhällskunskap och historia.

Praktisk information:

Det pedagogiska materialet finns tillgängligt via museets hemsida (under fliken lärande). Tillsammans med ansvarig lärare gör vi ett pedagogiskt upplägg som passar gruppens önskemål och behov.

Kostnadsfritt för skolor.

Frågor och bokning