Månadens föremål – Näverburkar

Fem näverburkar i olika storlek och utformning.