Om oss

Det började med en ovanligt storväxt och intelligent präst för 150 år sedan. Lars Landgren såg att kyrkornas medeltida skulpturskatt började rensas ut, de bars ut till klockstapeln eller vedbacken. Landgren förstod tidens frågor och bildade Hälsinglands fornminnessällskap 1860. Kyrkornas skulpturer samlades ihop till medeltidskyrkan i Enånger som blev kyrkomuseum. Men pionjärerna samlade också fornfynd och märkliga saker som runstavar och äldre vapen. Snabbt nog visade man föremålen i ett gammalt skolhus på Storgatan i Hudiksvall.

1860–70-talet var en brytningstid, Sverige gick från att ha varit bondeland till att bli industriland, den gamla kulturen upplevdes som hotad och en motrörelse föddes. Intresset för att samla och bevara kulturarvet växte, Skansen och Nordiska museet grundades.

1903 öppnade Fornminnessällskapet sitt första museum i Hudiksvall. Det äkta paret Frans och Stina Rodenstam fortsatte insamlingen av historiska föremål och Stina blev en nationell portalfigur inom den framväxande hem- slöjdsrörelsen. Med tiden växte museet ur sina första lokaler och 1937 invigdes Hälsinglands museum i ett ombyggt bankpalats på Storgatan. Ett lyft för hela kulturlivet som nu fick en fast samlingsplats, tillgänglig för alla.

Fornminnessällskapet drev museet till 1949 då det skänktes till Hudiksvalls stad. 1980 blev museet en stiftelse med Hudiksvalls kommun och Landstinget Gävleborg (idag Region Gävleborg) som huvudmän. En kulturell samlingsplats är det fortfarande, en arena där kulturarvet bryts i utställningar, samtal, konserter och visningar. Fortfarande på Storgatan.

Den uppdragsöverenskommelse som Hälsinglands Museum årligen tecknar med Region Gävleborg utgår från kulturplanen för Gävleborg 2019–2021.