Sorgen och minnets föremål

Utställningen visar ett antal hantverksföremål som tagits fram under ett mångårigt samarbete med ett tiotal hantverkare och konstnärer. Föremålen är tänkta som alternativ till det traditionella utbud som erbjuds vid sorg- och begravningsceremonier.

Bland de deltagande finner vi keramikern Ulla Florén, smeden Sture Hansson, näverslöjdaren Karin Lundholm, konstnären Inger Drougge-Carlberg.

I utställningen presenteras alternativa urnor, bårtäcken, gravdekorationer, föremål som underlättar och bidrar till att skapa trygghet i det tunga sorgearbetet. I en alltmer individualiserad och samtidigt mångreligiös samtid uppstår också behovet av nya produkter för sorgens ritualer.

Utställningen har vernissage lördagen den 8 oktober och pågår till den 21 januari 2017.