Två kjolväskor med tennbroderi.
Foto: Joel Bergroth

Textila utställningar

Under 2017 kommer Hälsinglands Museum att visa tre mindre textilutställningar med föremål ur museets samlingar. Till dessa hör workshops och föreläsningar. Samtliga utställningar visar plagg och tillbehör ur den folkliga dräktgarderoben.

Den första utställningen visar kjolväskor och öppnar fredagen 9 juni och pågår t.o.m. 9 september. Kjolväskan var ett litet men dekorativt föremål i kvinnodräkten, ett föremål där traditioner från både samiskt hantverk och skråhantverk samsades med folklig sömnad. Kjolväskan gick under en rad olika namn och levde som längst kvar i södra Norrland och norra Svealand, i landskap som Dalarna och Hälsingland. De försvann ur den folkliga dräkten mot 1800-talets senare del. Därefter ”återuppväcktes” de i hembygds- och hemslöjdsrörelsens verksamheter för att tillslut bli en obligatorisk del av den uniforma s.k. folkdräkten. De väskor som presenteras utgör en stor del av museets samling och visas, både i idérummet i den textila basutställningen, och i särskilda visningslådor.

Efter invigningen föreläser textilantikvarie Kerstin Ankert i hörsalen om »Kjolväskor, lommor, kruspungar«.

Den andra utställningen kommer i höst och visar hjärtvärmare, ett säreget och värmande plagg, även det hämtat ur den folkliga dräktgarderoben. Den sista utställningen på samma tema kommer att handla om hur borgerligt och folkligt samsas i säregna kombinationer i samma garderob mot 1800-talets slut.

Välkomna till pressvisning torsdag 8 juni kl 13.00

Kontakt