Det brinner!

NY UTSTÄLLNING PÅ HÄLSINGLANDS MUSEUM
DET BRINNER!

30 augusti — 30 november 2019

FOTO PETER HOELSTAD
TEXT PO TIDHOLM

Först brann det i Hälsingland. Det var varmt och torrt, och kanske en olycklig slump. Sedan i Grekland. 102 personer dog. Kanske var det bara vädret. I oktober kom elden till Kalifornien. En hel stad brann ner. Då gav vi oss ut för att söka sambanden.

Det brinner! En utställning om bränderna i Hälsingland, Kalifornien och Attika där vi möter några av alla som förlorat närstående, fastigheter och släktskogar. Och frågar oss om det ska vara så här nu.

Välkommen till pressvisning – måndag 26 augusti, kl 11.00

Po Tidholm närvarar under pressvisningen.

A4_Press_Det_brinner! (PDF)